Oatly AB, OPO Scandinavia och Sustainable Buddy Initiative i Strategisk Samverkan

Pressrelease (Svenska) 15 november 2018

Oatly och OPO Scandinavia i strategisk samverkan för Agenda 2030


2015 antog världens ledare FN:s Agenda 2030 som listar 17 av våra mest komplexa samhällsutmaningar, såsom att få slut på fattigdom, få in alla barn i utbildning och få stopp på klimatförändringarna. Näringslivet är en viktig nyckelspelare för att vi ska lyckas nå dessa mål. Den 30 oktober 2018 påbörjar Sustainable Buddy Initiative en pilot med Oatly och OPO Scandinavia med Agenda 2030 i sikte.

Det svenska näringslivet består till 99,9 % av små- och medelstora företag (SME). Majoriteten av dessa har dock svårt att ställa om för en hållbar utvecklingen på grund av bristande kunskap och/eller brist på personella och ekonomiska resurser (Novus, 2018).

Sustainable Buddy Initiative går från ord till handling.

Sustainable Buddy Initiative erbjuder en plattform där vi matchar större företag med ett SME och skapar förutsättningar för ett ömsesidigt lärande och co-creation. Det mindre företaget ges möjlighet att kick-starta sitt hållbarhetsarbete och det större företaget får chansen att fördjupa sitt hållbarhetsarbete. Samarbetet tar avstamp i Agenda 2030 och har fokus på områden som står öppna för sociala-, ekonomiska- & miljömässiga innovationer som både stärker företagens affärsverksamhet och bidrar till samhällsnytta.

Den 30 oktober 2018 påbörjade Sustainable Buddy Initiative en pilot med Oatly och OPO Scandinavia. Piloten kommer ligga till grund för Sustainable Buddy Initiative att skapa ett koncept som kan erbjudas fler företag och på så sätt vara del i att införliva Agenda 2030 genom att främja mål nr 17 – Globalt partnerskap & genomförande.

- Spontant älskar jag Sustainable Buddy Initiative! Vi som är etablerade inom hållbarhet måste ständigt fördjupa vårt hållbarhetsarbete samt våga samarbeta utanför vår egen bransch och sektor för att lära oss mer, säger Oatlys vd Toni Petersson.

- Jag tycker detta kommer helt rätt i tiden för ett företag som vårt. Vi har internt börja diskutera vad hållbarhet är i vår bransch och inser att det finns enormt mycket att informera om och göra gentemot våra kunder, därför är detta ett perfekt tillfälle att få möjlighet att få input från Oatly som är föregångare inom sin bransch, säger Irena Färemo, VD för OPO Scandinavia.

Sustainable Buddy Initiative (GBI) – team:
Jonas Petter Barvé – Petra Flaum

För intervju eller vidare information vänligen kontakta:
hello@sustainablebuddyinitiative.org

Sustainable Buddy Initiative införlivar Agenda 2030 genom att bl.a. främja mål nr 17 – Globalt partnerskap & genomförande. Green Buddy Initiative är en For Benefit-organisation.